ПУСТОЛИНА 2
Разлог због којег сам ја покушавао да организујем облике што удаљеније од икаквог подражавања, није услед презирања мимезиса него због покушаја даљег истраживања у немиметичкој области. Цртеж Пустолина 2 представља даље развијање поменуте линије семи-апстракције, уз једну мању измену. Структурне јединице су на овом цртежу више дефинисане и рашчлањене и цртеж је конструкционо заснован на центричној поставци, попут и неких мојих других слика. Не сматрам да апстракција у сликарству, па и семи-апстракција, бензеовски (Max Bense) воде у однос према математици и физици. Или да дискретизација на елементе знатније омогућује израчунљивост естетског или уметничког у једном делу. Овај цртеж је, иначе, значењски повезан с једном од главних тема сопствене књиге под истим називом (Пустолина, завршена 1962, Нолит је издао 1968).
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Пустолина 2, 1961, туш, 29 х 20 цм.