Уколико се изузму синтезијска, воковизуелна и радиофонска вербално-музичка остварења у којима се уз речи напоредо појављују и друге врсте медија какви су слика и музика (на пример, Варијације за ТВ, Кратка аутобиографија, Мало вечно језеро) - наспрам других области мога стваралаштва мој чисто књижевни опус је готово најмањи. Ипак, за разлику од наведених области у којима је семантичко-вербална компонента симултана с другим медијским линијама, у неким делима чисти књижевни сегменти смењују се с медијски мешаним сегментима. То је случај са средњим делом Пустолине и записима снова без слика, који се могу разматрати као чисти књижевни предлошци.
Моје стварање у књижевности није садржавало намеру да се књижевност, посматрана као чисто вербално-семантичка творевина, пориче, руши, медијски проширује. Једноставно, када сам имао стваралачке намере којима реч није била подесна или довољна, прелазио сам у другу област богату средствима што одговарају мојим наканама.
Маса оствареног вероватно доприноси убедљивости сваког опуса, био он ликовни, музички, књижевни. Мој књижевни опус нема ту масу. И, што је такође важно, правовремени наступ опуса оствареног у једној културној средини чини да он заживи правим животом. А неке књижевне целине, Песме I, Песме II и Причице о ЈЕДНОМ, објављене су тек после готово пола века, док Песме III још нису објављене. Разумљиво, не могу да замислим како би та моја књижевна остварења била примљена да су правовремено објављена, могу само претпоставити да би нека од њих, због своје иновативности, вероватно имала авангардни статус.
Дакле, у овде представљену област чисте књижевности увршћујем делове књижевних целина и фрагмената из следећих циклуса и дела: Песме I (циклус песама, 1956), Песме II (циклус песама, 1959), Песме III (циклус песама настао између 1990. и 2011), Причице о ЈЕДНОМ (1956-1959), одломак из средњег дела Пустолине (1956-1962), две странице графичког приказа и одломак снимка радиофонске драме Одлазак (1974), Троструку реченицу (1980), текст неснимљене радио драме Потом (1985) и одломак незавршеног романа Бити (1966 -).
П
О
Ч
Е
Т
А
К