У мојим телесним радовима телесно је заступљено на другачији начин него у телесној уметности. Извођење у телесној уметности јесте и за друге, док је извођење мог телесног рада само за извођача. На основу телесне коструктуралности људи, све видљиво што извођач учини, може се индуковати у посматрачу. Међутим, осећање сопствене телесности, или жеља која се тиче тела, нису видљиви и не могу се пренети другоме на начин на који се то обавља у телесној уметности. И покрети који се врше у оквиру мога третирања телесности имају кинестетски значај а не кинетички. Због тога се у случају мојих радова с телом (Рад с телом, 1956, и делимично Лежање, 1957) на та стања упућује помоћу описа и физичких показатеља. Пошто изложени показатељи и упутства имају инструктивни значај а не естетски, моји радови те врсте налазе се на рубу уметности.
П
О
Ч
Е
Т
А
К