ДИРНИ ДУГУ
Дирни дугу је један од НЕОСТВАРЉИВИХ ПРОЈЕКАТА. Дирни дугу већ са удаљеног прага посматрања визуелно предочава дугу, а са блиског прага посматрања насловом и текстовима предочава захтев посматрачу да изврши немогуће задатке. „Дуга“ је сложена од 11 предлога које је вероватно или извесно немогуће извршити али из различитих разлога: због непостојања комуникације између овостраног и оностраног, због несавршености наших чула, услед немогућности контакта са свим људима, због непостојања митских ствари и бића укључених у задате активности итд.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Дирни дугу, 2001-2005, компјутерска графика; 29,7 х 21 цм. За реализацију: пројекција слајда на на двоструку завесу од пластичних нити.