ДЕВОЈКА КОЈА СТАРИ
Начин презентације сна у виду књиге није изабран због приказивања временског протицања сна, него зато што је сневани објекат – књига која се сама листа – био такве природе.
У ипак једностраном спору између ЈА јаве и ЈА сна по питању права на уметничко ауторство, излази да су улоге једног и другог различите, као и оно што они чине. ЈА сна производи ониричке фантазме, решене до последњег детаља на нивоу представе. ЈА јаве делимично се сећа смислова, призора и звукова сна и покушава да их реализује у медијима јаве. Реализатор фантазама, ЈА сна, лишен је присуства јавности, има само једног посетиоца, вредноваоца и сведока свога ауторства – ЈА јаве. ЈА јаве може имати мноштво јавних посматрача свог делимично ауторског извођења идејних узора чији није аутор.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Уз све јачи хуј обртања земље, окрећу се, као превртани ветром хујања, листови чудне књиге. На свакој страници налази се насликан и искројен по један профил. У почетку је то лице девојке, а што се листови даље обрћу, девојка постаје зрела жена и почиње да стари. Жена је постала старица, а профили се и даље неумитно листају. Стрепим јер слутим последњи призор који не могу да избегнем: са старичине лобање почеће да отпада месо.
Владан Радовановић: Девојка која стари, 17.4.1956, објекат, оловке у боји на изрезаним картонима, текст, картонска подлога, 29,7 х 21 цм.