ДВОНОЖНА ЛЕТЕЛИЦА
У овом сну се ствари повезују на два начина. На основу „заразе“, летелица која је прелетела кулу стиче сличну кулу на своме „кљуну“. Друго повезивање има антрополошких момената. Иако ономе што лети нису потребне ноге, овом приликом летелица од људског бића које снева позајмљује ходање.
Летелица с три точка надлеће кулу на врху брега. Чим је прелетела кулу, на кљуну јој израсте мала кула. Бескрајним тунелом што пролази кроз облаке, двоножна летелица одлази ка далекој светлости.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Двоножна летелица, 25.10.1956, оловке у боји, текст, 29,7 х 21 цм.