ГОЛЕМИ ПАУК
Фобија јаве појачава се у сну до огромних сразмера. Те сразмере су веће уколико се изгубе пропорције крупноћа. Соба у сну није увећана милион пута као паук, остала је каква може бити и на јави. Али је паук велики као соба.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
На пољани лежи овећа соба без иједног прозора. Одшкринем предњи зид собе. Унутра се назире замашна црна маса, обриси кракова, а тик испред мене – чељуст. Собу испуњава голем паук.
Владан Радовановић: Големи паук, 18.10.1998, графитна оловка, текст.