УНУТРАШЊОСТ КУГЛЕ
У овом сну узроци су одвојени од последица и одстрањени. Одблесак који је произвео месец, постоји без месеца. Сенка коју кућа баца, постоји без куће.
У унутрашњости кугле, која је само кулиса, све далеко је блиско, па и небо покривено намрешканим шарама. Преко шара – месец и облаци. Унутрашњост кугле се пресијава по средини. Месец сија по страни, као за себе. Или је, можда, пресијавање од месеца без месеца. Двоје по двоје, спрегнути ужетом, разиграно улебдимо под куглу. Ђихамо око куће без прозора која баца јаку сенку. Или је, можда, сенка од куће уопште без куће.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Унутрашњост кугле, 9.3.1954, оловке у боји, текст, 29,7 х 21 цм.