НЕБЕСКО БИЉЕ
Дијагонална и центрична поставка овог цртежа спаја хтонско и космичко. По увођењу празнине која индукује лебдење, он се разликује од свих цртежа овде приложених, сем од оног под бројем 06.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Небеско биље, 1962, 20 х 16,5 цм.