РАСЕЛИНЕ
Дати цртеж је структурално сродан с претходним цртежима, сем што припада већој серији семи-апстрактних малих цртежа, готово минијатура. Можда треба истаћи да су сви ти цртежи настали без претходних посебних скица и без планирања на самом будућем цртежу. Структура би се зачела на једном месту и даље се спонтано развијала на све стране.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Раселине, 1962, хемијска оловка, 14,5 х 10 цм.