МРЕЖАСТА 6
У серији мрежастих цртежа сматрам да сам се највише удаљио од било каквог подражавања. Као и у осталим цртежима из те серије, тако је и у приложеном редукована већина својстава цртежа: промена дебљине линије, супструктурисање, сенчење и рељефност, контраст и боја. Редукција тих својстава искључила је постизање материјалности и рељефности, односно тродимензионалности, и самим тим увећала прилику за осамостаљење мрежастих призора од визуелних појава света.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Мрежаста 6, 1967, хемијска оловка, 20 х 27 цм.