РАЂАЊЕ
Рађање је једна од малобројних уљаних, такође семи-апстрактних слика. Изразито центрична, она је космолошка попут већег броја мојих других визуелних радова. Свесно сам прихватио усаглашавање полу-класичног минуциозног поступка и семи-апстракције, иако се можда може чинити да они не одговарају једно другом. У вези с класичним поступком, примењени су препаратура, потсликавање и сликање, без имприматуре, скицирања и вишеструког лазурирања.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић, Рађање, 1961, уље на картону, 33 х 23,5 цм.