ВРХ ИГЛЕ
Ова слика се бави ситуацијом која је за директно виђење невидљива. Призор је посредован помоћу електронског микроскопа и открива благу асиметрију у симетричној поставци веома увећаног врха игле. Слика се састоји од три слоја плитко гравираног клирита, чиме се обећава дубљи простор него што су његове физичке димензије.
Ако се чини да су неке прозирне слике прешле границу до које би још изгледале „као“ узори и приближиле се идентификовању са узорима, тај губитак метафоричности могао би собом повући и губитак сложености засноване на вишезначности. Ипак, према моме уверењу, тај евентуални губитак обилато је надокнађен самим изгледом прозирних слика.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Врх игле, 1964, фино гравирање 3 слоја клирита, 40 х 30 цм.