ЗАЛЕЂЕНО ОКНО
У Розети примењена техника дубоког гравирања, у Капима искројени делићи клирита налепљени на клиритну плочу, у Залеђеном окну плитко гравирање и гребање – указују на дијапазон не само пробраних узора него и техника, и што је још важније, на кореспондентност техника и узора.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић, Залеђено окно, 1963, плитко гравирани клирит, 30 х 40 цм.