КАПИ
Попут цртежа Пустолина 2 и ова прозирна слика састоји се од посебно дефинисаних јединица. Иако је јединица слике уједно и знак капи, с гледишта односа јединица бива свеједно што је јединица кап. Како је овде израђена, кап се налази на некој средини између тога да заступа кап и изгледа као она. Кад би израђена јединица постигла истоветност са узором – симболишуће би прешло у симболисано. Ипак, свест о томе да су капи вештачке очувава илузију капи. На овом примеру треба указати и на могућну двозначност слике у зависности од прага посматрања. Посматрана изблиза – структура представља наизглед случајно распоређене капи. Издаље – наговештава се грозд маглина.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Капи, 1963, изрезани и ситно гребани комадићи клирита налепљени на клиритну плочу, 40 х 30 цм.