ФОТОГРАФИЈА ФОТОГРАФСКОГ ПАПИРА
У подгрупи PHOTO-MEDIUM налази се и Фотографија фотографског папира која својим средствима истовремено представља природу свог медија и супротставља јој се. Своју природу представља тиме што се у првој фази процеса остваривања рада узима основни материјал овог медија, фотографски папир, обележава се тако да се може препознати да ће се користити баш тај фото папир, тај фото папир се фотографише и његова слика се на њему и развија. Добијена фотографија носи печат процеса прављења фотографије. С друге стране, природу фотографије карактерише и мултипликабилност. Један негатив се може развити небројено пута. Да би одговарао баш овој фотографији, њен негатив би се морао развити и на фото папиру чији је врх отцепњен на потпуно исти начин како је то урађено на постојећој фотографији фото папира, што је, изгледа, немогуће извести у току постојања овог свемира. Онемогућујући умноживост, овај рад посредно и критикује умножавање баш у медију чије је то истакнуто својство.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Фотографија фотографског папира развијена на истом папиру, 1977, фотографија; 40 х 30 цм