ПРОЈЕКЦИЈА ЉУДСКОГ ТЕЛА
У НОВЕ ПРОЈЕКТЕ пре свега улази група пројеката под називом ПРОЈЕКТИ КОЈИ РАДЕ С ПРОСТОРОМ, ПРОЈЕКЦИЈОМ И ВРЕМЕНОМ. Ту групу чини већи број радова међу којима је и Пројекција људског тела. Можда НОВИ ПРОЈЕКТИ дугују нешто концептуалној уметности, али иза њих не стоји и концептуалистичка доктрина уметности. Концептуалистичка саопштења су претежно дискурзивна чак и када се служе сликом, док у мојим пројектима саопштење није крајњи циљ. Свакако, могуће је разликовати пројекте за реализацију нечега што ће упутити на идеју, и реализовано које упућује на идеју. У Пројекцији тела ради се само о необичнијем углу виђења ствари, уколико је то више уопште могућно. Наравно, изглед дела више не тражи шансу да буде естетичан, мада би се у начелу могла допадати и пронађена неуобичајеност.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Пројекција људског тела, 1973, текст и цртеж тушем; 29,7 х 21 цм