ЛАЖНО ПЕЊАЊЕ
У СТАРЕ МИНИ-ПРОЈЕКТЕ улазе фотографије међу којима је и Лажно пењање. Фотографије мини-пројеката или мини-чињења имају двоструки статус. Оне могу бити само документ једног тренутка кратког чињења, за које је важно само живо догађање. Може се, такође, узети да исте фотографије представљају и „залеђене“ позе чињења, то јест - ситуације у стварности које су једнокадарске природе попут природе фотографије. Назив рада и фотографија и овде чине целину као и у многим другим случајевима. Можда изгледа да Лажно пењање непотребно наглашава своју лажност, али није тако. Да лажност пењања није наглашена насловом, могло би се узети као да је мукотрпно пењање тема фотографије, а да се прикрива наивна подвала с ротацијом положаја фотографије за 90 степени. Права тема је баш откривање лажности пењања, иако би многи вероватно проникнули у чему је ствар и без наслова. Међутим, улога наслова је да открије намеру служења преваром без учешћа у њој.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Лажно пењање, 1958; фотографија; учествују Владан Радовановић и Леонид Шејка; снимио Бранислав Ђорђевић у Ровињу