КАРТИЦА
ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧИЊЕЊЕ, УЧИЊЕНО, ВЕЖБЕ и ОПИСИ обухватају неколико пројеката, па међу њима и Картицу. У раду Картица сама картица је нађени објекат, али она нипошто нема карактер Дишанових редимејда. Не тежи се да она сама собом представља уметничко дело нити да увлачењем у контекст уметности дестабилизује њено институционализовање. Око картице, и саме приложене, плете се известан догађај, и све се то предлаже као документ о једном чињењу.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Картица, 1956; текст, цртеж тушем и тролејбуска карта; 29,7 х 21 цм