ПОДВОДНИ СВЕТ
У оквиру СТАРИХ ПРОЈЕКАТА и групе радова ТОК СВЕСТИ, СЛОБОДИЈАЊА или ИМПРОВИЗАЦИЈЕ припада и рад Подводни свет. И у овом случају полази се од непосредно опаженог и види у њему нешто друго. Опаженом се ништа фиктивно не додаје – као у пројекту У сали Музичке академије - него опажено у целини мења значење. Однос опаженог и привида има тада карактер метафоре: суза у оку као подводни свет.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Подводни свет, 1957, текст и цртеж тушем; 29,7 х 21 цм