У САЛИ МУЗИЧКЕ АКАДЕМИЈЕ
У оквиру СТАРИХ ПРОЈЕКАТА и групе радова ТОК СВЕСТИ, СЛОБОДИЈАЊА или ИМПРОВИЗАЦИЈЕ налази се и рад У сали Музичке академије. Слободијања означавају слободно „башкарење“ маште. Некад полазе од непосредно опаженог, од датих реквизита којима се додаје фиктивна радња. Поводом овог пројекта се на основу конкретно постојећих предмета замишља читаво једно збивање које у реалности није изводљиво.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: У сали Музичке академије, 1957; текст, колаж и цртеж тушем; 29,7 х 21 цм