УЗМЕ СЕ
И овај рад се сврстава у ПРЕДЛОГЕ ЗА ЧИЊЕЊЕ, те и за њега важи махом оно што је речено за Вежбу са ужетом. Може се додати да је овде процесуалност чињења још израженија. Израз сам увео 1954-1955, када још нису били предложени ни „хепенинг“ ни „перформанс“. У овом раду очитује се и „фазност“ – обележје неких каснијих флуксусовских процесуалних радова.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Узме се, 1957, текст и цртеж тушем; 29,7 х 21 цм