ВЕЖБА СА УЖЕТОМ
ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧИЊЕЊЕ, УЧИЊЕНО, ВЕЖБЕ и ОПИСИ обухватају неколико пројеката, а међу њима и Вежбу са ужетом. Пројекти чињења уопште предвиђају проверу извесног искуства, извођење неке “акције” или су запис њеног извршења. Извесна радња је предложена, али није извесно хоће ли уопште бити изведена. По моме схватању, они представљају гранични случај уметности. Јер, иако су цртежи и текст изведени брижљиво, њихове претензије нису веће од фактографисања. У ове предлоге се увлачи и стварно животно збивање. Иако они, поред објекта, захватају и учесника и његову акцију, у њима долази готово до ишчезавања важности објекта. Предлог садржан у објекту није и сам објект, а предложено готово да није неопходно извести јер опис предлога довољно објашњава идеју. За те предлоге је естетски изглед небитан - њихов циљ је стицање појма-представе о интендираном. У Вежби са ужетом важно је усредсредити се на доживљај две изоловане тачке додира у простору.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Вежба са ужетом, 1957, текст и цртеж тушем; 29,7 х 21 цм