ЛИНЕАРИЈА
Пројекат Линеарија припада синтезијској уметности и његова прва верзија је посебно „скројена“ за галерију “Хаос”, док се друга може адаптирати и за неки други простор. Назив дела указује на синтезу визуелних линија и звучних, мелодијских „линија“. Велики цртеж у виду свежња линија протеже се унаоколо, по зидовима, постепено мењајући своју медијску природу. Линије се у своме кретању унаоколо преображавају. Оне су час дводимензионални црни траг, час су перфориране, изнад улаза трансформишу се у свежањ трака, негде образују скулптуру у виду “чвора” од линија који лебди у простору, а негде исписују речи. После речи, уследи тачка која се умножи у црне перле на нитима што чине завесу на излазу. Тачке потом поново срашћују у линије. Сви графички елементи штампају се на монтажне површине, “зидове”, а у међупросторе се умећу тродимензионални елементи, како је предвиђено детаљним планом.
Музика је изграђена од електронских звукова и изговорених речи које творе осмогласну структуру аналогну визуелној. Она прати понашање линија у погледу њиховог кретања (успињања, падова, сужавања и ширења), у погледу интензитета, тембра (претапање звука гудача у певање и говор) и врсте знака. Снимљена је у виду “петље” и емитује се из звучника постављених унаоколо иза континуираног цртежа, али тако да се не виде. На тај начин музика “кружи” около и у сваком тренутку се одређени покретни звучни догађај усаглашава са одговарајућим статичним визуелним детаљем. У ствари, музика и графика тако тесно приањају једна уз другу да графика делује као “партитура” музике, а музика – као звучно отеловљење графике. Али, као што визуелни графизам има и сопствену закономерност и функционише као партитурно упутство, тако и музика испољава сопствену закономерност и истовремено тумачи графизме као знаке партитуре.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Линеарија, 2006; партитура: компјутерска графика и музички запис на паус папиру; реализован рад чији се визуелни део састоји од компјутерске графике на таблама које се повезују, и компјутерске музике емитоване из звучника распоређених около иза табли.