САЗВЕЖЂА
Сазвежђа припадају синтезијској уметности коју обележава детерминисаност односа медијских линија. Такође, све медијске линије, које су у принципу међусобно једнаке мада се смењују у погледу доминације, стварају се из једног духовног центра. У Сазвежђима се стапају три компопненте: звучна, визуелна и кинетичка. Звучну сачињавају 12 гласова, 12 тонова које производе кугле и електронски звукови. Визуелна страна обухвата 12 разнобојних кугли, слајд пројекције 23 сазвежђа, видео пројекцију партитуре и видео пројекцију космичких призора. Кинетичко се испољава кроз кретање и мировање извођача. Они мирују када својим распоредом у простору формирају лик неког сазвежђа. Наведена сазвежђа нису само представљена визуелно него су пројектована и на нотни систем, тако да утичу и на склопове звукова. Сазвежђа су груписана или према просторној блискости или према митолошком контексту.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Сазвежђа, 1993-1997; звучно-визуелна партитура: колаж цртежа и фотографија 42 х 28 цм, 65 страна; извођење уживо: 12 певача-ходача, диригент, 12 звучно-светлосних кугли, електроакустичка музика, 2 видео пројекције и слајд пројекција.