НЕРАЗУМЉИВА ПЕСМА АНЂЕЛА

Елохими неи омали
ванае бини
лимано вено

инахао болини миноа
данео ани нолини
омило хали
налуави нио
полиам унуме деви

Елохими неи омали
ванае лимано
вено
ПЕСМЕ III
Песме III не уводе у начелу ништа што би изгледало као прекретница у односу на Песме I и Песме II. Иза Песама III стоје и даље готово неизмењени ставови о поезији који су стајали и иза прве две збирке песама. Лирика Песама III је изразито рефлексивна и, поред раније заступљене теме о јаству, у њу се уводе и теме о ништавилу, светлости, мирису руже, и поново се распирује блејковска мисао о распону између микро и макросвета. Песма која у ствари не припада вербалној поезији како је ја схватам јесте Неразумљиви говор анђела. Сем једне речи, цела песма је неразумљива, али сам је ипак сврстао у вербално-семантичку поезију због тога што је њен наслов разумљив и указује на природу њене неразумљивости. У овим песмама главни је изазов био да се филозофско разматрање искаже на поетски начин.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: ПЕСМЕ III, Неразумљива песма анђела, после 2000.