МЕНА
Мена је воковизуелна књига уметника коју сачињава 50 табли рађених прецизно, комбинованом техником. Табле су међусобно повезане поо принципу хармонике, тако да се књига може и листати и изложити као целина. Структура књиге је исплетена од алузивних конвенционалних и неконвенционалних знакова који су само визуелни и словних знакова који су и визуелни и звучни, те у саставу речи треба да се гласно изговоре. У књизи се негују и визуелно значењски и звучно значењски ток, који се повремено смењују по доминацији. Мена није збирка одвојених воковизуелних радова него манифестује развојност. Кроз целу књигу се ствари и бића, уведени на почетку, трансформишу и узајамно дејствују. Кроз књигу се изражавају афективни став и критички осврт на везе микро и макро света, на ликовну културу Истока и Запада, на матрице атомистике, генетике, астрономије, на геополитику и међународну друштвено-политичку ситуацију.
 1/6
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Мена, 1991-1992; књига-хармоника, комбинована техника: графитна оловка, оловке у боји, хемијске оловке, фломастер, акварел, 17,8 х 11,2 цм, 50 страна; књига Мена, самостално издање, 1995, 62 стране.