ТО СИ ТИ
Попут Мене и То си ти је воковизуелна књига уметника, коју чине 22 табле рађене веома минуциозно, на начин постнадреалистичког сликарства, искључиво техником оловака у боји. Њена развојност је ширег опсега, али у мање тачака. Почиње од стварања света, ослања се на мит, друге религије и источњачка учења. У кадрирању табли често се примењује зум.
 1/6
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: То си ти, 1992; књига, оловке у боји, 22,5 х 15,3 цм, 22 стране.