ОКРЕНИ
Окрени је ротациони колаж од лично начињених ликовних и словних елемената. Точак са знацима окреће сам посетилац. Приликом окретања мења се положај словних и алузивних знакова, једни прелазе у друге. Наочари постају „јаој“, младић од 18 година постаје старац од 81 године, „и нема нас“ постаје „и сан амен“ итд.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Окрени, 1983; колаж у боји, обртни кружни картон, 36,3 х 29,7 цм.