САЗВЕЖЂА КАО СЛОВА
Сазвежђа као слова такође припадају графовизуелној серији радова, с тим што је редослед узначавања унеколико другачији. Сазвежђима су још давно приписана извесна значења, а у овом раду ја сам покушао да им припишем нова: у појединим сазвежђима препознао сам извесна слова и повезао их тако да граде неколико речи.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Сазвежђа као слова, 1973; туш, 29,7 х 21цм.