Ч
Серија воковизуелних радова насталих после Портрета-пејзажа није изведена типографски, што је тада био омиљен поступак, него цртањем. У некима од ових радова (Прање зуба, Ч, О) нацртани и исписани рад функционише као „партитура“, план за гласно читање и извођење уживо. Каткад се, као у раду Ч, с обзиром на нивое односа облика и знака појављују: фигуративан цртеж, уобличено-стиховни цртеж и симболичко слово. Теме серије графовизуелних радова често су свакодневни догађаји, иронијски обојене егзистенцијалне ситуације, па чак и космолошке опсервације. Ипак, и свакодневни догађаји својим упорним понављањем попримају метафизички значај. У раду Ч су нивои значења дати као путовоз у облику „Ч“, који се свакодневно прелази аутобусом, као положај руке у виду слова „Ч“ док се држи за држач у аутобусу, кроз подвлачење слова „Ч“ и његове делимичне инверзије слова „Ћ“ у тексту у виду верзала и, најзад, истицање слова „Ч“ које је понело улогу симбола свакодневних путовања.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Ч, 1968; туш, 29,7 х 21 цм.