ТРИ ЛИЦА ОБЛАКА
Три лица облака припадају серији перцептивно променљивих радова. Ова променљивост није омогућена физичким променама објекта него гледаочевим променама угла посматрања. Јаков Агам је међу првима тровиду организацију површина применио на ликовне прилике, а ја сам то учинио на текст. Као и у другим остварењима ове врсте, тако и у овом изабрани поступак организовања рада не стоји сам за себе него се прожима с темом. Из аспекта текста се редом сазнаје да је пред нама прво уобличен лабуд, потом се појављује фигура коња белца и на крају се сазнаје да су то све биле трансформације облака.
 1/3
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Три лица облака, 1976; конструкција од налепљених картонских лајсни и летрасет, 29,7 х 21 цм.