КУГЛА С ТЕКСТОМ
Кугла с текстом је начињена у две верзије: као фиксирана и на склапање. На облик кугле није примењен било какав текст него текст који је кугли посвећен и значењски и конструкционо. Значењски се на објект упућује као на небеско тело, као на апстрактну сферу и чак као на баш ту конкретну куглу. Конструкционо текст прати облик кугле тиме што је решен као мрежа „упоредника“ и „подневака“. Реченице су ланчано повезане као у Пустолини, с тим да „подневачки“ ланци теку од једног пола до другог, док „упореднички“ ланци затварају прстенове различитих пречника. Та мрежа исплетена је, значи, не од укрштених речи него од укрштених реченица. Технички, кугла се ишчитава или тако што се око ње обилази или што се она окреће.
 1/3
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Кугла с текстом, 1971-1974; концима повезани кружни сегменти од полукартона и налепљене речи, 30 х 21,5 х 4 цм.