ВИДИШ-ВИДИМ
У овај рад укључена је и могућност тактилног контакта с површином рада. Тачно је да у њему тактилност више произлази из потребе да се центри констатација „видиш“ и „видим“ визуелно уздигну изнад опште гужве и тискања, а није сама чвршће повезана с визуелном и значењском страном.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Видиш-видим, 1975; налепљени полукартонски сегменти и летрасет, 29,7 х 42 цм.