ЛЕЖАЊЕ
Пројекат Лежање, који је већ разматран у оквиру пројектизма, и овде може бити поменут због учешћа телесног у њему. Ментално стање на које се у раду указује тиче се, као и у Прављењу свога тела, положаја тела у вези с којим се не циља на његов изглед – који се може делимично описати, насликати, извајати – него на осећање тог положаја „изнутра“, на унутрастирање, и на свест о томе. Пошто осећање тако уположајене телесности није изводљиво испољити, остаје само да се објасни на шта се мисли и нека друга особа упути да се сама постави у тај положај и на њега обрати пажњу.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Лежање, 1957.