ТАКТИЗОН 10
Тактизон 10 је први већи тактилни објекат који сам начинио после серије малих. Он припада тродимензионалним тактизонима рађеним за две шаке. У њему су третирана својства и односи испупчено-удубљено, тврдо-меко, своје-несвоје. На левој страни тактизона спроведена је тематизација са односима испупченог и удубљеног. На левој трећини тактизона налази се поента рада. Пошто у погледу врсте додира обе шаке искусе однос своје-несвоје, кроз отвор у поду „џепа“ јагодицама се додирну четврти прст леве шаке и четврти десне и остваре контакт своје-своје. С обзиром на препознатљивост упућивања на постојећа животна искуства с тактилним, овај тактизон припада тактилној „апстракцији“.
 1/3
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Тактизон 10, 1957; гипс и крзно, 56 х 27 х 25 цм