ТАКТИЗОН 13
Тактизон 13 је планиран али није реализован. Предвиђено је да и он буде двотактилни, глатких површина, с прекидима тока опипавања.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Тактизон 13 (није реализован), планиран 1963.