ТАКТИЗОН 12
Тактизон 12 је, као и претходни, двотактилни с новим тактилним моментима. Леви крак објекта нуди канале с длакама које стрче са стране, док се дуж десног пружа тупо сечиво. На месту сусрета оба крака налази се заобљена мека форма коју треба гњечити обема шакама, и која подсећа на дојку. Због извесне везе алузија на постојећа тактилна искуства, овај тактизон се може сврстати у тактилну „фигурацију“.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Тактизон 12, 1958; дуфикс с пиљевином, најлон, сунђер, длаке, 80 х 63 х 8 цм