ТАКТИЗОН 11
Тактизон 11 је, за разлику од Тактизона 10, плошан, али је и он предвиђен за контакт с две шаке, и према томе је „двотактилан“. То значи да се обе шаке истовремено крећу двема путањама и опипавају оно што им се нађе на путу, а то су чврсте, ниске препреке, еластичне препреке, блага испупчења и удубљења, плехане клацкалице, каналићи и у средини тактизона мек материјал (пластелин) друге врсте од меког у броју 10 (крзно). И Тактизон 11 би се могао сврстати у тактилну апстракцију.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Тактизон 11, 1958; даска, гумице, боја металне клацкалице, удубљења, пластелин, 47 х 31 х 3 цм