ОДЛАГАЊЕ
ПРОЈЕКТИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ припада, између осталог, и Одлагање. Овај рад се одвија у три фазе, при чему се почетак сваке назначава стављањем одговарајућег броја. Прво, ја говорим у кабини и снимам то на магнетофон. Истовремено, камера споља снима магнетофон који снима оно што говорим. Посматрачи могу видети камеру али не и оно што она снима. Друго, приказивање безвучног видеа о снимању мога гласа. Треће, репродукција снимљеног гласа са магнетофона. Текст, који се чује из звучника, описује све што је урађено под један и под два, а помиње и своје објашњење пројекта под три. Ово је пројекат којем, као и многим другим, претходи опис реализације пројекта који је у овом случају укључен у саму реализацију.
 2/3
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Одлагање, Фаза 2