МАЛИ ЗВУЧНИ ТАКТИЗОН
Мали звучни тактизон усклађује однос тактилног, кинестетског и звучног. Заступљена тактилна својства су глатко-храпаво, топло-хладно, удубљено-испупчено. Температура се повишава како се креће од основе купастог објекта ка врху. Површина објекта је испарцелисана и додиром сваке парцеле активира се одређени звук. Контакт са објектом остварује се са обе шаке, и тиме се активирају по два звука истовремено. Повезивање звукова у низове зависи од учесника, и у том погледу је објекат делимично интерактиван. Дакле, није предложена целовита музика као у случају пројекта Тактизон-покрет-звук, него су дати појединачни звукови чијим се повезивањем тек евентуално може остварити музика.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Мали звучни тактизон, 1963; нацрт и текст, 29,7 х 21 цм; пројекат за реализовање.