ПУТАЊЕ (ПОЛИМ 2)
Мада пројекат припада полимедију, односно шире узето синтезијској уметности, којима је у начелу заједничко прецизније уодношавање медијских линија, у овај рад се може увући извесна неодређеност услед непотпуне координације четвоространог интерпретирања трајања израженог у секундама, и услед недовољног броја репера за тачније усаглашавање четири музичка тока с кретањем извођача и снопова рефлектора. У реализацији пројекта учествују 4 извођача који носе по један компакт диск плејер (раније су били предвиђени касетофони) с малим звучником. Са сваког плејера емитује се по један слој електроакустичке музике. Извођачи се крећу пратећи одговарајући плави, зелени, жути или црвени светлосни круг. Четири оператера управљају са 4 спота према инструкцијама датим у партитури. Могуће је и да се странице партитуре пројектују на сва четири зида.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Путање (Полим 2), 1969; звучно-визуелна партитура: фломастери у боји и текст, прозирне фолије, 29,7 х 21 цм, 11 листова; рад за извођење.