ПОЛИМ 3
Овај вишемедијски пројекат припада серији започетој пројектом Тактизон-покрет-звук. Иначе, таква врста пројеката се у новије време назива и кибернетским. У пројекту се даље развија стапање посебних уметности или њихових медија, уз евентуалан уплив публике на исход. Структура постављена у једном медију није потчињена структури у другом, све су једнаковредне: и звучна и визуелно-просторна и кинетичка. И овде су медијске линије тако обликоване да посебно посматране показују релативну самосталност и истовремено су прилагођене целини. Пројекат је у погледу свих медијских линија интерактиван. Рад се састоји од 9-12 разнобојних и разнообличних модула. У сваком од њих, зависно од кретања посетилаца, мењају се извесна својства светла (јачина, учестаност прекидања) и звука (висина, јачина, вибрато). Укључивањем већег броја учесника у интеракцију, смањује се искључиви утицај појединца на визуелно-звучна својства појединог модула.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Полим 3, 1971; план: цртеж тушем, колаж и текст, 29,7 х 21 цм, 6 листова; рад за реализовање: 9 -12 светлећих и звучних геометријских објеката чија се својства мењају зависно од понашања посетилаца.