ТАКТИЗОН-ПОКРЕТ-ЗВУК
Тактизон-покрет-звук је први вишемедијски рад у којем су комбиновани додир целим телом, кретање и музика. Сам објекат се састоји од глатког и полуосветљеног тунела који се завршава малом, сферичном одајом осветљеном плавичастом светлошћу. У зидове тунела кроз који се провлачи предвиђено је уграђивање фото-ћелија чијим се активирањем производи звук. Претпоставља се да ће учесник имати илузију да звук производи сопственим кретањем. Пузањем, пребацивањем преко главе, премештањем из једног удубљења у друго, спустом – побуђују се појединачни тонови на местима тунела назначеним на скици. Брзина низања тонова зависи од брзине кретања учесника. По спуштању у одају, одслуша се фуга на тему обликовану сопственим кретањем кроз тунел. Уодношавање музичке теме и конфигурације тунела заснива се делом на синестезији, а делом на логици смењивања успона и падова, која је заједничка за оба медија. Подвајање на провлачење кроз тунел уз звук и на слушање фуге под плавичастом светлошћу истичу дводелност пројекта. Уодношавање фуге сакралног дејства и плавичасте светлости такође произлази из личне синестезије.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Тактизон-покрет-звук (Полим 1), 1957; хемијска оловка, вербални и нотни текст, 29,7 х 21 цм, 2 листа; пројекат за реализовање.