АЛФА И ОМЕГА
Између 1989. и 1992. године начинио сам на Амиги серију воковизуелних компјутерских графика, и потом их 1997-1999. прерадио на PC-u у високој резолуцији и 24-битној палети. Слично као у Омажима, и у компјутерским графикама појачана је ликовна страна. Она је устројена на илузионистички начин, у карактеру значењског сликарства. Осим алузије на Христове речи, супротстављају се и мушки и женски принцип, присутност и недосежност и наговештава се лепеза ствари између тих крајности.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Алфа и Омега, 1990, 1997; компјутерска графика, Photoshop, миш.