СВЕМИР ЈЕ КОМПЈУТЕР
Помоћу компјутера изнесена је претпоставка о свемиру као компјутеру. Међутим, треба запазити да је дати ток двосмеран: колико овоземаљски компјутер производи претпоставку о свемиру као компјутеру, толико и свемир производи претпоставку о компјутеровој претпостравци о свемиру као компјутеру.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Свемир је компјутер, 1989, 1998; компјутерска графика, Photoshop, миш.