ПОРТРЕТ-ПЕЈЗАЖ
Портрет-пејзаж је настао без познавања и претходећег уобличеног стиха и тада поренуте конкретне поезије, али је ближи првом. Од посматрача се тражи да рад окрене за 180 степени и, после текста који оцртава портрет, да ишчита текст који исцртава пејзаж. Ово је, без сумње, један од уопште најранијих радова у који су укључени таутолошки елементи чија примена завладава у каснијој концептуалној уметности. Значење има два нивоа од којих се један тиче значења речи а други значења лика састављеног од речи. Пошто су оба нивоа сагласна, остварују паралелизам семантичког и визуелног који местимично резултује у таутологију.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Портрет-пејзаж, 1954; туш, 29,7 х 21 цм.