ИДЕОГРАМИ
Идеограми су блиски воковизуелу, али се не сврставају у њега јер нису визуелно-звучно-тактилно-семантички радови него само визуелно-семантички. Они чине систем неконвенционалних и обавезно невербалних графизама који су дефинисани речима у некој врсти речника. У својеврсној „граматици“ дефинисана су и правила повезивања свих графизама. Систем је отворен даљем додавању нових графизама. Пошто се релације између графизама и њихових значења науче, значења њихових компонованих сплетова искрсавају у свести непосредно и немушто.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Идеограми, 1957; текстови и цртежи тушем, странице 29,7 х 21 цм; књига Идеограми, ЛЕП, 1998, 53 стране.