ОМАЖ КЛАВИНУ
У овом омажу употребљен је и ербраш да би се добили преливи попут оних на женској фигури једног Клавиновог фото-колажа. Текстуални део је на енглеском језику као што је у омажу Ел Лисицком на руском. Централни значењски догађај је рекомбиновање речи metamorphose и adiaphoron у metaphor.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Воковизуелни омаж Клавину, 1995; акрилик, перо, четкица, ербраш, 34,7 х 24,7 цм.