AROUND
Around је воковизуелни рад снимљен као видео 1984. Цео рад се „окреће“ око енглеске речи „around“. Број одељака рада одговара броју слова/гласова те речи. Сваки одељак се звучно и визуелно бави сваким њеним словом и гласом. За потребе рада израдио сам од картона све реквизите и лично извео све предвиђене покрете и звукове. Сваки одељак доноси варијације интерпретација слова које се „окреће“. Последње слово „d“ ставља се испод огледала, чиме се добија слово „g“ изнад „d“, а што глас оцеловљује као „god“.
П
О
Ч
Е
Т
А
К
Владан Радовановић: Around, 1984; књига-партитура, фотографије у боји, фломастери у боји, 30 х 21 цм,
20 страна; видео, трајање 4'.